Pugem al tren

Tipus de cançó: Cançó onomatopeica.

Com es pot treballar?:

Una manera de treballar l’onomatopeia del tren es pot fer col·locant als infants en fila, un darrere l’altre, van caminant picant amb els peus i amb els braços imiten el moviment de rotació de les rodes del tren.

Text: Àngel Daban

Pugem al tren, xu-xu-à, xu-xu-à,

que ens n’anirem, xu-xu-à, xu-xu-à,

a córrer món, xu-xu-à, xu-xu-à,

qui sap a on, xu-xu-à, xu-xu-à. 

Veurem muntanyes, rius i també ciutat, 

les mans enlaire, anem tots saludant.

Pugem al tren, xu-xu-à, xu-xu-à,

que ens n’anirem, xu-xu-à, xu-xu-à,

a córrer món, xu-xu-à, xu-xu-à,

qui sap a on, xu-xu-à, xu-xu-à. 

Escoltem la cançó:

Partitura:

Captura de pantalla 2013-08-11 a les 12.57.13

Característiques:

  • Fa Major, armadura Si bemoll.
  • Compàs 4×4.
  • Notes: do, re, mib, mi, fa, sol, la, si, do4.
  • Figures: blanques, negres, corxeres i síncopa.
  • Silencis de negra.
  • Símbols de repetició, da capo, lligadura, calderó, bemoll i becaire.
  • Inici tètic.

Proposta didàctica:

Les onomatopeies es poden representar a més d’oralment, a través de la comunicació corporal. Cada so ve acompanyat d’un moviment que ens recorda a l’objecte que produeix cada renou i ens permet representar mentalment l’objecte i el seu moviment o acció.  Els nens poden representar corporalment l’onomatopeia del tren mitjançant el moviment dels braços que representen el moviment de les rodes d’un tren antic.

Amb la cançó es pot treballar el concepte general de medis de transport, com els diferents tipus de trens que han existit (depenent del curs podem fer diferents activitats: cronologia del tren al llarg de la història, dibuixar diferents trens, conèixer les formes d’energia que empren per a poder desplaçar-se…)

L’experiència de viatjar amb tren agrada molt als nins, podem dedicar una sessió a que els nins expliquin les seves experiències i viatges que han realitzat en tren, ja sigui a través d’un dibuix, d’una redacció, o oralment, en gran grup o petit grup.

Musicalment, aquesta cançó introdueix el calderó, signe que ens permet treballar l’atenció dels nens, perquè han d’estar atents al temps de durada del calderó assignat pel mestre.

Vídeos:

  1. P4:

Fonts bibliogràfiques:

– http://tatspace.wikispaces.com/M%C3%BAsica

Anuncis