Boomwhackers!

Els Boomwhackers són un material constrituït per un conjunt de tubs de percussió, elaborats en plàstic, de diferents llargàries i colors, on cada un representa una nota musical. El seu nom prové de dues paraules:

  • Boom “onomatopeia que representa el so que produeix el tub”
  • Whack “copejar”

Els Boomwhakers són instruments senzills que poden ser emprats per tots els alumnes, per tal de crear ritmes per acompanyar una melodia o per tocar la melodia, així com col·locar-los per a formar una espècie de xilofon.

Boomwhackers

En el cas que volgueu dur a terme un petit concert, a Internet trobareu múltiples partitures adaptades a aquests instruments. Les “partitures” més senzilles estan elaborades de manera molt esquemàtica i sense pentagrama, mostrant un ritme determinat i el color del Boomwhaker corresponent, en les partitures més avançades, les notes venen representades per figures de color, corresponent al color i nota del Boomwhacker, col·locades al pentagrama, per tal que els nins puguin seguir amb més facilitat la partitura. És una manera mot visual de llegir les partitures que faciliten el reconeixement de les notes i ajuden al nin a identificar el moment en que ha de copejar el seu Boomwhacker.

Partitures d’exemple: 

  • Llibre: Andreas von Hoff (2010). Voggy’s Boomwhackers-Schule

Voggy's Boomwhackers-Schule de Andreas von Hoff (juliol 2010)

  • Llibre: Boomwhackers Tubes Whack-a-Doodle-Doo! Songbook

 

Vídeo:

  • Toquem un rock!!:

Anuncis